Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Samorząd Uczniowski

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

W  ROKU SZKOLNYM 2022/2023

  1. Nauczyciel opiekun:                       mgr Ewa Gruszczyńska
  1. Ilość odbytych spotkań:                2
  2. Ocena realizacji zadań:
Zadania Ocena efektywności na rzecz rozwijania samorządności uczniów
Wrzesień 2022

 

Przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu apelu z okazji Rozpoczęcia  Roku Szkolnego 2022/23
Październik 2022

Otwarcie Oddziału Dziecięcego w Szkole Polskiej w Berlinie

Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu części artystycznej podczas wizyty Ministra Edukacji i Nauki Pana Profesora Przemysława Czarnka oraz Dyrektor ORPEG ,Pani Justyny Kralisz,  w związku z otwarciem Oddziału Dziecięcego w Szkole Polskiej w Berlinie
Październik 2022

Wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Polskiej w roku szkolnym 2022/2023.

Pod kierunkiem Dyrektora Szkoły odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023 Uczniowie wchodzący w skład SU z poprzedniego roku szkolnego pomagali w przebiegu wyborów na kolejny rok szkolny.
LISTOPAD 2021

Udział w akcjach ” Zapal znicz na polskiej mogile” oraz  ” Szkoła do Hymnu”

Podobnie jak w poprzednich latach tak i w tym roku Samorząd Uczniowski wziął udział w akcjach „Zapal znicz na polskiej mogile” oraz ” Szkoła do hymnu”

KWIECIEŃ 2023

 

Udział w wycieczce do obozów Koncentracyjnych „Ravensbrück”  i „Sachsenhausen”.  23 kwiecień  2023r.78 rocznica wyzwolenia obozów, upamiętnienie pomordowanych Polek i Polaków oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Patrona Szkoły gen. Stefana Grota-Roweckiego. Samorząd Uczniowski, Grono Pedagogiczne, uczniowie i rodzice.

 

 

CZERWIEC 2023 Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu święta szkoły: „Bieg wiedzy i sprawności”
CZERWIEC 2023

Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023

 

Pomoc w przygotowaniu uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2022/2023