Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Samorząd Uczniowski

SPRAWOZDANIE Z DZIAłALNOSCI SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

W  ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  1. Nauczyciel opiekun:                       mgr Grzegorz Szklarczuk
  1. Ilość odbytych spotkań:                3
  1. Ocena realizacji zadań:
Zadania Ocena efektywności na rzecz rozwijania samorządności uczniów
WRZESIEŃ 2021

Uroczystości upamiętniające 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej – złożenie kwiatów na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym

 

Dnia 1. września 2021 roku na Brytyjskim Cmentarzu odbyła się uroczystość złożenia wieńców poległym w II wojnie światowej, która zorganizowała Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie. Przedstawiciele Szkoły Polskiej składając wieniec oddali pokłon poległym  a na grobach  Polaków zpalili znicze.
Listopad 2021

Wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Polskiej w roku szkolnym 2021/2022.

W listopadzie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022. Uczniowie wchodzący w skład SU z poprzedniego roku szkolnego pomagali w przebiegu wyborów na kolejny rok szkolny.

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący szkoły: Zofia Dolińska

Zastępca I: Piotr Klaczyński

Zastępca II: Piotr Doliński

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Grzegorz Szklarczuk

LISTOPAD 2021

Złożenie hołdu pomordowanym w obozie w Sachsenhausen

1 listopada 2021 r. przedstawiciele Samorzadu Uczniowskiego i nauczyciele Szkoły Polskiej im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie odwiedzili Muzeum niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Złożono wieńce i zapalono znicze przy polskich miejscach pamięci: tablicy profesorów krakowskich i ogólnej tablicy poświęconej polskim więźniom, budynku dawnego więzienia, miejscu uwięzienia bpa Gorala, miejscu rozstrzeliwań, krematorium, pomniku i tablicy gen. Stefana Grota-Roweckiego -patrona szkoły, gen. Bolesława Roi oraz księży katolickich.
LISTOPAD 2021

Udział w akcji ” Zapal znicz na polskiej mogile”

Podobnie jak w poprzednich latach tak i w tym roku Samorząd Uczniowski wziął udział w akcji „Zapal znicz na polskiej mogile” pod patrontem  Ambasady RP w Brukseli.
LISTOPAD 2021

Pasowanie na ucznia klasy I Szkoły Polskiej im.gen.Stefana Grota-Roweckiego

 

Dnia 07 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej.  Uroczystość z pomocą Samorządu Uczniowskiego  przygotowała Pani Ewa Kaczmarczyk.
 

 

 

 

 

MARZEC 2022

POMOC UKRAINIE

 

 

Samorząd Uczniowski koordynował zbiórkę darów dla obywateli Ukrainy, którzy uciekając przed wojną trafili do Polski. Potrzebne produkty zostały przekazane do gminy Wołów, znajdującej się w okolicach Wrocławia, gdzie zostały skutecznie zagospodarowane. Szkoła otrzymała list z podziękowaniami od Burmistrza Wołowa.
MAJ 2022

„Uchronić od zapomnienia”

 

 

Dnia 13 maja 2022r. w ramach projektu „Uchronić od zapomnienia” uczniowie reprezentowali naszą szkołę w spotkaniu na cmetarzu berlińskim Alt -Glinicke pod miejscem pamięci 1370 pomordowanych podczas II wojny światowej więżniów obozów koncentracyjnych Dachau, Buchenwald,Ravensbruck, Sachsenhausen ofiar eutanazji i przeciwników nazizmu.
CZERWIEC 2022

Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

 

Pomoc w przygotowaniu uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022

Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2021/2022

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Berlinie

2019/2020

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/2012 składał się z następujących osób:

Przewodnicząca: Laura Gosturani (kl. I Liceum Ogólnokształcące) – 9 głosów

Zastępca: Zofia Dolińska (kl. I Liceum Ogólnokształcące) – 8 głosów

Członek: Leon Różyński (kl. VII Szkoła Podstawowa) – 7 głosów

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Berlinie została pani mgr Dorota Kühn.

Samorząd Uczniowski współdziałał z kierownikiem Szkoły i nauczycielami. Działalność Samorządu Uczniowskiego w I semestrze roku szkolnego  2019/2020 charakteryzowała się podejmowaniem rozmaitych działań mobilizujących uczniów do aktywnego włączenia się w życie szkoły. Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań udało się zrealizować przyjęte założenia, czego efekty mogli zauważyć nie tylko uczniowie czy nauczyciele, rodzice uczniów odwiedzający naszą szkołę, ale także goście z Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie.

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 działalność Samorządu Uczniowskiego w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 od dnia 17.03.2020 została wstrzymana.

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

1. Nauczyciel opiekun:  mgr Dorota Kühn

2. Ilosc odbytych spotkań: 5

3. Ocena realizacji zadań:

Zadania Ocena efektywności na rzecz rozwijania samorządności uczniów
Uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej – złożenie kwiatów na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 1. września 2019 roku na Brytyjskim Cmentarzu odbyła się uroczystość złożenia wieńców poległym w II wojnie światowej, którą zorganizowała Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie. Uczniowie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Polskiej oddali pokłon poległym i złożyli kwiaty na grobach poległych Polaków.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Polskiej w roku szkolnym 2019/2020. Pod kierunkiem p. mgr Doroty Kühn odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020. Uczniowie wchodzący w skład SU z poprzedniego roku szkolnego pomagali w przebiegu wyborów na kolejny rok szkolny.

 

‘Jesteśmy uczniami…’ Zaangażowanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Szkoły Polskiej w organizację ślubowania uczniów  klasy 1.  Dnia 07 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej. Uczniowie klasy III SP pod kierunkiem p. mgr Katarzyny Pelikan oraz pomocą Samorządu Uczniowskiego  przygotowali krótki występ artystyczny.
100 lat Niepodległej – Konkurs ‘Mistrz Pięknego Czytania’  Z okazji 101. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. mgr Doroty Kühn poprowadził szkolny konkurs  ‘Mistrz Pięknego Czytania’. Uczniowie SU wystąpili na scenie nie tylko zapowiadając kolejnych uczestników konkursu lecz także uświetnili go występami muzycznymi.
Wybór Patrona Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie W styczniu 2020 roku odbyło się bardzo ważne wydarzenie w życiu Szkoły. Mianowicie uczniowie Szkoły Polskiej wraz z rodzicami wzięli udział w wyborach Patrona Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie. Uczniowie SU czynnie wzięli udział w wyborach czuwając nad porządkiem przebiegu wyborów.

 

 

 

Protokół z wyborów  Samorządu Uczniowskiego  w Szkole Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie.

Wybory  Samorządu Uczniowskiego w Szkole Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie odbyły się dniach 30-31.10.2019r. W wyborach udział wzięło 23 kandydatów wchodzących w skład poszczególnych samorządów klasowych:

  1. Piotr Klaczyński
  2. Julia Sieniuc

przeliczyła wszystkie oddane ważne głosy i stwierdziła, iż z dniem 31.10.2019r. powołany został Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2019/2020 w składzie:

Przewodnicząca:     Laura Gosturani         (kl. I Liceum Ogólnokształcące) – 9 głosów

Zastępca:                  Zofia Dolińska            (kl. I Liceum Ogólnokształcące) – 8 głosów

Członek:                    Leon Różyński            (kl. VII  Szkoła Podstawowa) – 7 głosów

Zebrania Samorządu Szkolnego będą odbywały się w  środy/czwartki o godz. 17 w Bibliotece Szkolnej.

Opiekun SU

mgr Dorota Kühn

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

1.Nauczyciel opiekun: mgr Dorota Kühn

  1. Ilość odbytych spotkań: 5
  2. Ocena realizacji zadań:
Zadania Ocena efektywności na rzecz rozwijania

samorządności uczniów

05 IX 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego

Samorząd  Uczniowski czynnie włączył się w przygotowanie uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019
17 XI 2018

Pasowanie uczniów klas pierwszych

 

Samorząd Uczniowski przy współpracy z wychowawcami  klas pierwszych przygotował uroczyste ślubowanie uczniów. Uczniowie klasy VIII oraz Liceum nie tylko pięknie przygotowali sale lecz także zadbali o stronę muzyczną uroczystości.
Pazdziernik 2018 Wybory do Samorządu Szkolnego

 Na  rok szkolny 2018/2019

SU z roku szkolnego 2017/2018 wraz z opiekunem przygotował wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019. Z dniem 18.10.2018r. powołany został Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2018/2019 w składzie:
1. Przewodniczący– Laura Gosturani
2. Z– ca przewodniczącego– Melania Marciniak
3. Członek – Piotr Klaczynski
4. Członek – Kornel Łuczak
14 XI 2018 100-lecie Odzyskania przez Polske Niepodleglosci  – uroczysta akademia

 

Z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polske Niepodleglosci uczniowie SU wraz z nauczycielami przygotowali przepiękną akademię upamiętniającą wydarzenia prowadzące Polskę ku wolności.
31 I 2019

Bal karnawałowy- klasy I-III

SU wraz z wychowawczyniami klas I-III zorganizowali przepiękny bal karnawałowy. Starsi koledzy zorganizowali dzieciom atrakcyjną rozrywkę, a nasi młodsi uczniowie chętnie uczestniczyli w licznych konkursach i zabawach prowadzonych przez animatorów, którzy zadbali rownież o świetną oprawę muzyczną. W zabawę włączyli sie również nauczyciele SP w Berlinie.