Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Rada Rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

w dniu 6 września 2023r. odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego . Zgodnie z wcześniejszą informacją bardzo prosimy o dokonanie wpłaty składki na radę rodziców. W ramach niej  będziemy zapewniać uczniom obowiązkowe ubezpieczenia, jak również funduszy przeznaczonych na zapewnienie dzieciom dofinansowania nagród w konkursach, imprez okolicznościowych, jak również uzupełnianie materiałów dydaktycznych w ramach potrzeb. Proponowana składka na RR będzie niezależna od kwot zbieranych w ramach każdej klasy.

Poziom składki na rok 2023/2024 został ustalony na jednolitą kwotę 15 euro od każdego uczęszczającego ucznia.

Przypominamy także iż uchwalony statut szkoły bezwzględnie nakazuje, aby uczniowie uczęszczający do Szkoły Polskiej byli objęci ubezpieczeniem. RR wyszła naprzeciw tym wymogom, i ustaliła iż imienne grupowe ubezpieczenie od NW będzie zakupione w ramach corocznej składki na RR. Jednocześnie zawiadamiamy, iż uczniowie nie mający ubezpieczenia nie będą mogli uczęszczać na zajęcia.

 

Nr konta: DE90100700240652871560 w Deutsche Bank

Tytuł przelewu: Imię Nazwisko (dziecka) Klasa – Składka na RR SP Berlin 

 

Pozdrawiam serdecznie w imieniu Zarządu Rady Rodziców 

Ewa Sprysak
Przewodnicząca RR 

PS. Szanowni Rodzice, związku z ochroną danych osobowych prosimy o wypełnienie oświadczenia (załącznik) wyrażającego zgodę na udostepnienie  Radzie Rodziców danych osobowych niezbędnych do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia oraz w kontaktach z Zarządem RR w innych sprawach szkolnych.

Wypełniony dokument proszę oddać opiekunom klas przy najbliższym spotkaniu.

Dziękujemy

Do pobrania