Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

O szkole

Szkoła Polska Przy Ambasadzie RP w Berlinie
40 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ…….

W roku 2010 Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie obchodził 40-lecie istnienia polskiej edukacji państwowej w tym mieście. Główne uroczystości odbyły się 18 czerwca 2011 roku. Honorowy patronat objął ówczesny Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w RFN – dr Marek Prawda. Bogaty program uroczystości zakończył występ harcerskiego zespołu wokalno-instrumentalnego „Włosatki” z Kielc. Na okolicznościowej wystawie zaprezentowano różne ważne dokumenty z historii tej placówki.

Lista dotychczasowych dyrektorów/kierowników Szkoły Polskiej w Berlinie:

 1. Pani Barbara Trojanowska (1 IX 1970 – 31 VIII 1973)
 2.  Pani Jadwiga Kacprzyk – Kęsik (1 IX 1973 – 31 I 1976)
 3. Pani Ewa Pękalska (1 II 1976 – 31 VIII 1976)
 4. Pan Lucjan Czerwiński  (1 IX 1976 – 31 VIII 1981)
 5. Pan Michał Osiecki (1 IX 1981 – 31 VIII 1984)
 6. Pan Wiesław Kulmiński (1 IX 1984 – 31 VIII 1987)
 7. Pan Ludwik Rzewuski (1 IX 1987 – 31 VIII 1990)
 8. Pan Jerzy Polański (1 IX 1990 – 31VIII 1991)
 9. Pan Mieczysław Szala (1 IX 1991 – 31 VIII 1994)
 10. Pani Ewa Maniszewska (1 IX 1994 – 31 VIII 1998)
 11. Pan Andrzej Brejnak (1 IX 1998- 31 VIII 2006)
 12. Pani Teresa Piłat – Reszka (1 IX 2006 – 31 VIII 2010)
 13. Pan Marian Janusz Kawałko (1 IX 2010 – 31 VIII 2013)
 14. Pani Maria Magdalena Jende (1 IX 2013 – 31 VIII 2016)
 15. Pani Izabella Elsner ( od1IX 2016)