Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Kalendarz

Kalendarium roku szkolnego 2022/2023 – dni nauki w Szkole Polskiej w Berlinie (załącznik)

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 roku

 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

28 czerwca 2023 roku

Dodatkowe dni wolne:

21.10.2022- 08.11.2022  ferie jesienne
16.12.2022- 03.01.2023 przerwa świąteczna
27.01.2023- 07.02.2023 ferie zimowe
01.04.2023- 18.04.2023 przerwa świąteczna
12.05.2023- 23.05.2023
przerwa świąteczna