Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Kalendarz

Kalendarium roku szkolnego 2023/2024 – dni nauki 

a) Szkoła Polska(załącznik 1)

b) Oddział Dziecięcy (załącznik 2)

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

a)Oddział dziecięcy Szkoły Polskiej ( pierwsze zajęcia)-4,5  września 2023 roku

b) Szkoła Polska – 6 września 2023 roku 

 Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

a) Szkoła Polska-26 czerwca 2024 roku

b) Oddział Dziecięcy- 24,25 czerwca 2024 roku

Dodatkowe dni wolne:

23.10.2023- 04.11.2023  ferie jesienne
22.12.2023- 05.01.2024 przerwa świąteczna
05.02.2024- 10.02.2024 ferie zimowe
25.03.2024- 05.04.2024 przerwa świąteczna
Dni dodatkowo wolne: 01.05.2024r.

08.05.2024r.

09.05.2024r.

 

Do pobrania