Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

II EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO „SŁOWEM-POLSKA”- ORGANIZOWANEGO PRZEZ KANCELARIĘ PREZYDENTA RP POD PATRONATEM MAŁŻONKI PREZYDENTA RP- ETAP SZKOLNY

Szkoła Polska

im.gen. Stefana Grota-Roweckiego

przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej

w Berlinie

 

zaprasza uczniów do etapu szkolnego

 

II EDYCJI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„SŁOWEM-POLSKA”-

ORGANIZOWANEGO PRZEZ KANCELARIĘ PREZYDENTA RP POD PATRONATEM MAŁŻONKI PREZYDENTA RP

 

REGULAMIN

 

 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Recytatorskiego „Słowem-Polska” (zwanego dalej także:

„Konkursem”) jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zwana dalej także: ,,Kancelarią” lub ,,Organizatorem”).

 1. Konkurs składa się z IV etapów: Etap I – szkolny,

Etap II – krajowy,

Etap III – kontynentalny,

Etap IV – finałowy (zwany dalej także ,,Finałem”).

 1. Konkurs trwa od grudnia 2021 roku do czerwca 2022 roku, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie: prezydent.pl.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół sobotnio-niedzielnych, organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego za granicą, szkół polskich przy: przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, szkół im. KEN w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, sekcji polskich, szkół europejskich, szkół polonijnych na całym świecie oraz szkół uczących języka polskiego i funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (zwanych dalej także ,,szkołami”) z trzech grup wiekowych:
  • uczniowie w wieku 7-9 lat,
  • uczniowie w wieku 10-13 lat,
  • uczniowie w wieku 14-19

 

 

§ 2.

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

 • zainteresowanie uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą literaturą polską,
 • promowanie języka polskiego, który jest wspólnym dobrem wszystkich Polaków bez

względu na kraj zamieszkania,

 • kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków za granicą,
 • upowszechnianie kultury żywego słowa,
 • promowanie talentów recytatorskich,
 • kształtowanie umiejętności reprezentowania swojego środowiska,
 • jednoczenie polskiej

 

 

§ 3.

Zasady uczestnictwa w konkursie- etap I -szkolny

 1. Uczniowie przygotowują nagranie w formie wideo, recytacji wiersza w języku
 2. Uczniowie recytują wyłącznie wiersze następujących autorów:
  • Adam Asnyk,
  • Władysław Bełza,
  • Maria Konopnicka,
  • Bolesław Leśmian.
 3. Recytacja wybranych wierszy w każdym etapie Konkursu odbywa się w języku polskim.
 4. Nagranie w formie wideo zawiera wyłącznie recytację wybranego utworu – bez oprawy muzycznej czy graficznej. Nagranie nie może trwać dłużej niż 2 Nagrania dłuższe niż 2 minuty oraz nagrania zawierające błędy techniczne (m.in. brak dźwięku, brak obrazu, przekroczenie długości 2 minut) nie będą podlegać ocenie.
 5. Nagrania wideo powinny zostać przesłane do dnia 10.01.2022r. na adres

berlin@orpeg.pl

 z wykorzystaniem platformy do przesyłania plików ,,WeTransfer” (www.wetransfer.com). Plik z nagraniem powinien zostać podpisany imieniem i nazwiskiem ucznia oraz tytułem prezentowanego utworu.

 

 

§ 4.

Kryteria oceny

 1. Kryteriami oceny recytacji we wszystkich etapach Konkursu są:
  • dobór utworu do możliwości uczestnika (wiek i opanowanie języka polskiego),
  • opanowanie pamięciowe utworu,
  • poprawność wykonania (artykulacja, akcent, intonacja, modulacja, tempo, przestankowanie),
  • interpretacja utworu,
  • elementy towarzyszące recytacji utworu (gest, ruch, strój, rekwizyt),
  • ogólny wyraz
 2. W każdym z wyżej wymienionych kryteriów uczeń może uzyskać od 0 do 5 punktów.

 

 

§ 5.

Komisja Szkolna

 

 1. Szkolna Komisja Konkursowa w składzie :

Przewodniczący: Pani Ewa Gruszczyńska

Członkowie Komisji:

Pan Grzegorz Szklarczuk

Pani Karolina Walkowska

Pani Małgorzata Lindner

 

dokonuje do dnia 15.01.2022r. oceny przesłanych recytacji na podstawie których wyłaniają zwycięzców ( 2 uczniów w każdej grupie wiekowej). Wybrane osoby reprezentować będą szkołę w Konkursie Recytatorskim Słowem-Polska w etapie II.

Na wszystkich uczniów czekają ciekawe nagrody i dyplomy.

Zachęcamy  do uczestnictwa w konkursie!!

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkursrecytatorski-slowem-polska/