Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

 1. Liczba oddziałów – 11 oddziałów klasowych w szkole podstawowej i 3 oddziały klasowe w liceum ogólnokształcącym oraz 4 oddziały dziecięce
 2. Godziny pracy szkoły
 • Poniedziałek 13.00-18.00 (Oddział dziecięcy)
 • Wtorek 13:00-18:00 (Oddział dziecięcy)
 • Środa 15.45-19.50
 • Czwartek 15.45-19.50
 1. Organy działające szkole

Rada Rodziców,

Przewodnicząca – Ewa Sprysak

Zastępca Przewodniczącej – Agnieszka Marciniak

Skarbnik – Jarosław Doliński

 1. Dyrektor, dane kontaktowe

Mgr Izabella Elsner tel. +49 152 59693528 berlin@orpeg.pl

 1. Skład rady pedagogicznej oraz pracownicy administracji i obsługi
 • Magdalena Sędkiewicz-Kowalczyk
 • Malwina Fajfer
 • Ewa Gruszczyńska
 • Ewa Kaczmarczyk
 • Karolina Walkowska
 • Grzegorz Szklarczuk
 • Małgorzata Lindner

Pracownicy administracji i obsługi

 • Paweł Baldauf
 • Jowita Szmigiero
 • Henry Bohm

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: