Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Dokumenty

REJESTRY I EWIDENCJE

KSIĘGA UCZNIÓW
EWIDENCJA WYDANYCH ŚWIADECTW
REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SZKOLNYCH
EWIDENCJA AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW
KSIĘGI INWENTARZOWE
KSIĘGI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA
REJESTR ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH
REJESTR UPOWAŻNIEŃ
REJESTR SKARG I WNIOSKÓW
KSIĘGA KONTROLI

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: