Klasowy Konkurs „Najpiękniejszy szlaczek”- 15 Listopada