LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

 Szkoła Polska w Berlinie przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości. To największy program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Komunikat prasowy Laboratoria Przyszłości

Komunikat prasowy otwarcie naboru Laboratoria Przyszłości

Do pobrania