Dokumenty obowiązujące w Szkole Polskiej im.gen.Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP w Berlinie

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice,

w załącznikach poniżej znajdują się aktualne dokumenty szkolne obowiązujące w Szkole Polskiej im.gen. Stefana Grota-Roweckiego w roku szkolnym 2023/2024

1.Znowelizowany Statut  (28.09.2023r.)

2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2023/2024

3. Uchwała z dnia 28.09.2023r.w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkolnym. 

Do pobrania