Podsumowanie XIX Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech

W dniu 18 czerwca 2023 r. w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie odbyło podsumowanie XIX Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech. Pan Konsul Adam Borkowski wręczył laureatom i uczestnikom nagrody i dyplomy.

Życząc dalszych sukcesów, składamy uczniom serdeczne gratulacje i podziękowania za godne reprezentowanie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie podczas tegorocznej edycji Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech!