Nabór do pracy na stanowisko nauczyciela Oddziału Dziecięcego Szkoły Polskiej w Berlinie

Szkoła Polska im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypopolitej Polskiej w Berlinie

poszukuje nauczyciela Oddziału Dziecięcego 

Szczegóły dotyczące naboru na poszczególne stanowisko zawiera poniższe ogłoszenie.

Do pobrania