Dokumenty obowiązujące w Szkole Polskiej im.gen.Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP w Berlinie

Szanowni Państwo,drodzy Rodzice,

w załącznikach poniżej znajdują się aktualne dokumenty szkolne obowiązujące w Szkole Polskiej im.gen. Stefana Grota-Roweckiego w roku szkolnym 2022/2023

1.Znowelizowany Statut  (23.01.2021r.)

2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2022/2023

3.Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadanie imienia Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Berlinie