Nowe szkoły polskie w Niemczech/ konkursy na kierownika

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniami Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. na terenie Niemiec zostały założone 4 nowe szkoły polskie, tj.:

– Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu z siedzibą w Bremie,
– Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii z siedzibą w Essen,
– Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu z siedzibą w Hanowerze,
– Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie z siedzibą w Lipsku.

Konkursy na stanowiska kierowników ww. szkół zostały ogłoszone na stronie ORPEG.
https://bip.orpeg.pl/kategoria_pracy/wolne-stanowiska-kierownicy-szkol-polskich

Do pobrania