Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
rozpoczynamy rok szkolny podobnie jak w Polsce we wrześniu zgodnie z kalendarzem i planem lekcji zamieszczonym na stronie.
W dniu 1 września 2022 na pierwsze spotkania z wychowawcami oraz lekcje organizacyjne zapraszamy uczniów klas dla których lekcje odbywają się w czwartki.
W dniu 7 września 2022 na pierwsze spotkania z wychowawcami oraz lekcje organizacyjne zapraszamy uczniów klas dla których lekcje odbywają się w środy.
Uczniowie zapoznani zostaną w tych dniach z regulaminami oraz statutem szkolnym (ocenianie, prawa i obowiązki ucznia itp.).
Rodzice zaproszeni zostaną przez wychowawców poszczególnych klas na zebrania, które z uwagi na ograniczenia (dalszy zakaz przebywania osób obcych w tym rodziców na terenie szkoły) odbędą się w formie online do końca września.
Uwaga!
W roku szkolnym 2022/2023 szkoły wchodzimy przez wejście boczne. Po skończonych zajęciach z wejścia głównego korzystają klasy 1-4 Szkoły Podstawowej. Pozostali uczniowie opuszczają szkołę wyjściem bocznym.
Proszę rodziców tych którzy przesłali skany dokumentacji rekrutacyjnych o dostarczenie oryginałów. Można przekazać wychowawcy.
W miesiącu wrześniu przesłane zostaną Państwu informacje w sprawie składki na Radę Rodziców w tym ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych wypadków.
Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w szkole!