Uroczystość odsłanięcia pomnika gen.Bolesława Roi oraz obchody 77 rocznicy rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Sachsenhausen,

01 maja 2022r. Udział uczniów w uroczystości odsłanięcia pomnika gen.Bolesława Roi oraz obchodach 77 rocznicy rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Sachsenhausen, w którym duży odsetek więźniów stanowili Polacy. Pod pomnikiem poświęconym generałowi Stefanowi Roweckiemu „Grotowi”, który zginął w tym obozie, a także pod tablicami upamiętniającymi polskich więźniów uczniowie naszej szkoły złożyli kwiaty i zapalili znicze.