„ Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” -Cyprian Kamil Norwid

W dniu 10 listopada z okazji Świeta Niepodległości w Szkole Polskiej im. gen. Stefana Grota-Roweckiego klasy starsze uczestniczyły w wieczorku poświęconym poezji Cypriana Kamila Norwida.

„ Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” to motto przewodnie spotkania zaczerpnięte z twórczości poety, który niejednokrotnie w swoich wierszach odwoływał się do narodowej tradycji a patriotyzm podnosił do rangi najwyższej wartości.

W tym roku obchodzimy jego 200. rocznicę urodzin. Był nie tylko poetą i prozaikiem epoki romantyzmu, ale także malarzem, rzeźbiarzem i filozofem. Wielu historyków literatury uznaje Norwida za jednego z najważniejszych twórców polskiego romantyzmu i uważa za „czwartego wieszcza”. Uczniowie klas starszych pod kierunkiem Pani Małgorzaty Lindner zapoznali nas z życiorysem i twórczością poety. Wysłuchaliśmy równeż pieśni, ballad i piosenek opartych na tekstach Norwida a śpiewanych często przez znanych polskich artystów.