WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO 2021/2022

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w Szkole Polskiej im.gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie odbyły się dniach 10-11.11.2021r. W wyborach udział wzięło 36 kandydatów wchodzących w skład poszczególnych samorządów klasowych:
Komisja pod kierunkiem Pani Magdaleny Sędkiewicz=Kowalczyk przeliczyła wszystkie oddane ważne głosy i stwierdziła, iż z dniem 11.11.2021r. powołany został Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2021/2022 w składzie:

Przewodnicząca: Zofia Dolińska

Zastępca (czwartek): Piotr Klaczyński

Zastępca ( środa) : Piotr Doliński

Opiekunem Samorządu Szkolnego został Pan Grzegorz Szklarczuk