Obchody rocznicy 1 września

Dnia 1 września 2021r. na Brytyjskim Cmentarzu na którym spoczywają również polscy piloci odbyła się uroczystość złożenia wieńców i kwiatów w 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przemówienie wygłośił Ambasador RP w Berlinie prof. Andrzej Przyłębski, który w towrzystwie predstawicieli Ambasady złożył wieniec pod pomnikiem ofiar. Więńce złożyli również  przedstawiciele władz politycznych i samorządowych Berlina i Brandenburgii Korpusu Dyplomatycznego,Polonii i środowisk polonijnych oraz delegacja Szkoły Polskiej im.gen.Stefana Grota-Roweckiego.