Ogłoszenia -Rok Szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,drodzy Rodzice,

w załącznikach poniżej znajdują się aktualne dokumenty szkolne obowiązujące w Szkole Polskiej w roku szkolnym 2019/2020

1.Znowelizowany Statut  (06.01.2020r.)

2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2019/2020

 

 

Szanowni Rodzice!

W kolejnym roku chcielibyśmy utrzymać nasze zaangażowanie na nie niższym poziomie, dlatego też już dziś gorąco zapraszam do opłacania składki na kolejny rok.Tym razem prosimy Państwa o dokonanie wpłat do 15.09.2019(numer konta nastronie www.berlin.orpeg.plw zakładce Rada Rodziców) gdyż do końca września trzeba zgłosić
imiennie dzieci do ubezpieczenia. Nieopłacenie składek do tego terminu będzieskutkowało niezgłoszeniem dziecka do grupowego ubezpieczenia (zgodnie z regulaminem Rady Rodziców rodzic ma obowiązek ubezpieczenia dziecka uczęszczającego do Szkolnego Punktu w Berlinie). Na rok szkolny 2019/2020 proponujemy składkę w wysokości 15 Euro.Inaczej niż wubiegłym roku
ubezpieczone będą TYLKO te dzieci zaktóre wpłynęły składkia informacjazostanie przekazana do kierownictwa szkoły!
Ponadto nagrody w konkursach będą wręczane również tylko tym dzieciom, za które rodzice opłacili składkę. Uważamy, że tak radykalne
posunięcie będzie sprawiedliwe wobec opłacających składkę i pozwoli nam utrzymać ją naniższym poziomie, nie zmniejszając planowanych
świadczeń. Przypominamy również iż opłacenie składki na fundusz klasowy nie zwalnia automatycznie z opłat na fundusz Radę Rodziców. Fundusz klasowy pokrywa wszelkie wydatki planowane JEDYNIE dla poszczególnych klas. Składki RR przeznaczamy na
wydatki ogólnoszkolne.rodziców serdecznie zapraszamydo większego zaangażowania w roku szkolnym 2019/2020.
Rada Rodziców

 

 

 

 

Do pobrania