Szkolny Konkurs Recytatorski „Posłuchaj mnie…”

W miesiącu maju 2020r. w Szkole Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „Posłuchaj mnie…:”
W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali dowolny wiersz autorstwa polskich poetów i pisarzy,
Nagraną recytację wybranego wiersza przesłali pocztą e-mail swojemu wychowawcy.