SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI „POSŁUCHAJ MNIE…”

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w Szkolnym Konkursie Recytatorskim „ Posłuchaj mnie…”

Cele:

– rozwijanie zdolności recytatorskich

– wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniowskich

– upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży

– prezentacja umiejętności uczniów

Uczestnik prezentuje dowolny wiersz autorstwa polskich poetów i pisarzy, prezentowany wyłącznie w języku polskim.
Nagraną recytację wybranego wiersza przesyłamy pocztą e-mail swojemu wychowawcy do dnia 31.05.2020r.

Utwory oceniane będą przez szkolna komisję według następujących kryteriów:

-stopień opanowania pamięciowego tekstu

-poprawne i płynne deklamowanie (dykcja z emisją)

-świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu

-ogólne wrażenie artystyczne

Spośród wszystkich nadesłanych prac szkolna komisja ( wszyscy nauczyciele) przydzieli miejsca w poszczególnych kategoriach:
Kategoria I -klasa I-II
Kategoria II- klasy III a i III b
Kategoria III- klasy IV i V
Kategoria IV -klasy VI -VIII
Kategoria V -klasy I-III LO
Powodzenia!

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po wysłuchaniu wszystkich uczestników.