Szkolny Konkurs Recytatorski

Drodzy uczniowie,
serdecznie zapraszamy do uczestnictwa
w Szkolnym Konkursie Recytatorskim
„Posłuchaj mnie”.

Regulamin
Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Posłuchaj mnie”
Organizator: Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Berlinie

Termin: 25 i 26 03.2020 o godzinie 17.30
Miejsce: sala 001
Termin zgłoszeń : 19.03.2020 roku
Osoba przyjmująca zgłoszenia:
Kierownik Szkoły Polskiej- mgr Izabella Elsner

Cele:

– rozwijanie zdolności recytatorskich

– wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniowskich

– upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży

– prezentacja umiejętności uczniów

Warunki uczestnictwa:

– w konkursie uczestniczą uczniowie polskojęzyczni w czterech grupach wiekowych:
5 – 7 lat,

8-10 lat,

11-13 lat,

14 lat+
– każda klasa może zgłosić maksymalnie 3 uczestników w każdej grupie wiekowej
– uczestnik prezentuje dwa wybrane utwory o dowolnej tematyce np. wiersz i prozę lub dwa wiersze (jeden wiersz obowiązkowo).
Utwory muszą być autorstwa polskich poetów i pisarzy, prezentowane wyłącznie w języku polskim.
Utwory oceniane będą przez jury według następujących kryteriów:

~ stopień opanowania pamięciowego tekstu

~ poprawne i płynne deklamowanie (dykcja z emisją)

~ świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu

~ ogólne wrażenie artystyczne

Laureaci w poszczególnych kategoriach wiekowych będą reprezentować Szkołę Polską przy Ambasadzie RP w Berlinie
w dniu 25.04.2020r. w X edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Posłuchaj mnie…”
Jury konkursu ogłosi wyniki w dniu 02.04.2020r.