Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Szkoła Polska im.gen. Stefana Grota- Roweckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Konkurs Literacki ORPEG „Dzień troski o dobre imię Ojczyzny”.

Serdecznie zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie literackim ORPEG „Dzień troski o dobre imię Ojczyzny”.

Konkurs jest dedykowany uczniom klas 6-8 szkoły podstawowej lub odpowiadającym im wiekiem oraz uczniom wszystkich klas szkoły ponadpodstawowej lub odpowiadającym im wiekiem.

Celem konkursu jest m.in. uhonorowanie Polaków, którzy podjęli bezinteresowne działania na rzecz ocalenia Żydów prześladowanych podczas II wojny światowej.