DNIA 18 LISTOPADA ODBYŁO SIĘ UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA