TRZECIA EDYCJA MIĘDZYSZKOLNYCH PREZENTACJI BERLIŃSKICH "MOJE POKOLENIE - TWOJA GENERACJA"

Już po raz trzeci mogliśmy gościć w naszej szkole uczniów Robert-Jungk-Oberschule na Międzyszkolnych Prezentacjach Młodzieżowych. Tym razem odbyły się one pod hasłem „Moje pokolenie-twoja generacja”.

W konkursie mogli uczestniczyć starsi uczniowie, których zadaniem było przygotowanie do omówienia dowolnego utworu kultury polskiego artysty charakteryzującego pokolenie współczesne lub te z przeszłości. Jak się okazało, młodzi ludzie najczęściej sięgali do czasów PRL-u!!! Było trochę muzyki (Pidżama Porno, Turbo, Czesław Niemen), był Kabaret Starszych Panów, ale też moda lat osiemdziesiątych czy polskie kino tamtych czasów.
Jury najwyżej oceniło wystąpienie Natalii Kowalczyk z SPK, która pięknie przygotowała stronę wizualną swojego wystąpienia, a nadto potrafiła wzruszyć historią pokolenia Kolumbów.
Komisja postanowiła przyznać dwa równorzędne miejsca drugie – dla Felixa Hudca z SPK oraz Saadiah Humoudi z RJO, natomiast publiczność najwięcej swoich głosów oddała na prezentację Evelin Bozkurt z RJO.
Organizatorem konkursu była pani Edyta Atmaca, która jeszcze na zakończenie prezentacji zapraszała na czwartą edycję w przyszłym roku.