XI OLIMPIADA JĘZYKA POLSKIEGO W NIEMCZECH

I etap XI Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech

W grudniu 2014 roku w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie odbył się pierwszy etap
XI Olimpiady Języka Polskiego. Była ona przeznaczona dla uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Berlinie, Robert-Jungk-Oberschule oraz Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata” w Berlinie.
Zadaniem uczestników było napisanie testu gramatycznego oraz dyktanda. Stopień trudności zadań dostosowany był do poziomu edukacyjnego poszczególnych klas. Do drugiego etapu olimpiady zakwalifikowano uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów za wypełnioną pracę. Najlepsi z wielkim zapałem przygotowali się do kolejnej części olimpiady mając nadzieję na wygraną.

II etap XI Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech

4 marca 2015 roku w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie odbył się drugi etap XI Olimpiady Języka Polskiego.
Zadaniem uczniów było napisanie wypracowania na temat wybrany spośród pięciu propozycji.
Uroczyste zakończenie drugiego etapu XI Olimpiady Języka Polskiego dla uczniów wszystkich uczestniczących szkół będzie miało miejsce na przełomie maja i czerwca 2015 roku
w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!