SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI "POSŁUCHAJ MNIE" ODBYŁ SIĘ W ŚRODĘ 11 MARCA ORAZ CZWARTEK 12 MARCA 2015 ROKU

W środę i w czwartek 11 i 12 marca 2015 r. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie odbył się szkolny etap konkursu recytatorskiego.
Każdy ze zgłoszonych uczestników miał przedstawić interpretację przynajmniej jednego wybranego tekstu poetyckiego lub fragmentu prozy polskich autorów.

W konkursie wzięło udział 27 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Najpierw wychowawcy poszczególnych klas przeprowadzili ze swoimi uczniami pierwszy, klasowy etap konkursu.
Po jego zakończeniu wyłoniono uczestników drugiego – szkolnego – etapu imprezy, który odbywał się w szkole 11. i 12 marca 2015 r.

Uczniowie, którzy wystąpili w czasie II etapu konkursu, zaprezentowali szkolnej publiczności różnorodne interpretacje ulubionych wierszy m.in. J. Tuwima, J. Brzechwy, W. Szymborskiej,
L. J. Kerna, U. Kozłowskiej, a także recytacje dłuższych fragmentów prozy.
Wszystkie dzieci, które prezentowały swoje recytacje przed szeroką szkolną publicznością, zasługują na wyróżnienie.
Komisja konkursowa przyznała uczestnikom nagrody w trzech grupach wiekowych.
Organizatorami konkursu były nauczycielki: Małgorzata Lindner, Violetta Rosinek-Brehm
i Magdalena Sędkiewicz-Kowalczyk.