Historia SPK w Berlinie

Szkoła Polska Przy Ambasadzie RP w Berlinie
40 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ.......

     W roku 2010 Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie obchodził 40-lecie istnienia polskiej edukacji państwowej w tym mieście. Główne uroczystości odbyły się 18 czerwca 2011 roku. Honorowy patronat objął ówczesny Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w RFN – dr Marek Prawda. Bogaty program uroczystości zakończył występ harcerskiego zespołu wokalno-instrumentalnego „Włosatki” z Kielc. Na okolicznościowej wystawie zaprezentowano różne ważne dokumenty z historii tej placówki.    


  Lista dotychczasowych dyrektorów/kierowników Szkoły Polskiej w Berlinie:

 

1.     Pani Barbara Trojanowska (1 IX 1970 - 31 VIII 1973)

2.     Pani Jadwiga Kacprzyk - Kęsik (1 IX 1973 – 31 I 1976)
3.     Pani Ewa Pękalska (1 II 1976 – 31 VIII 1976)
4.     Pan Lucjan Czerwiński  (1 IX 1976 – 31 VIII 1981)
5.     Pan Michał Osiecki (1 IX 1981 – 31 VIII 1984)
6.     Pan Wiesław Kulmiński (1 IX 1984 – 31 VIII 1987)
7.     Pan Ludwik Rzewuski (1 IX 1987 – 31 VIII 1990)
8.     Pan Jerzy Polański (1 IX 1990 – 31VIII 1991)

9.     Pan Mieczysław Szala (1 IX 1991 – 31 VIII 1994)
10.   Pani Ewa Maniszewska (1 IX 1994 – 31 VIII 1998)

11.   Pan Andrzej Brejnak (1 IX 1998- 31 VIII 2006)

12.   Pani Teresa Piłat – Reszka (1 IX 2006 – 31 VIII 2010)
13.   Pan Marian Janusz Kawałko (1 IX 2010 - 31 VIII 2013) 
14.  Pani Maria Magdalena Jende (1 IX 2013 - 31 VIII 2016)

15. Pani Izabella Kamińska- Baryła ( od1IX 2016)