Samorząd Uczniowski

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

 

 

  1. Nauczyciel opiekun: mgr Dorota Kühn

 

  1. Ilość odbytych spotkań: 9

 

  1. Ocena realizacji zadań:

Zadania

Ocena efektywności na rzecz rozwijania samorządności uczniów

06 IX 2017

Rozpoczęcie roku szkolnego

Samorzad  Uczniowski czynnie właczył sie w przygotowanie uroczystego rozpoczecia nowego roku szkolnego 2017/2018.

22 XI 2017 Pasowanie uczniów klas pierwszych

 

Samorzad Uczniowski przy pomocy wychowawcy klas pierwszych przygotował uroczyste slubowanie uczniow. Uczniowie Gimnazjum nie tylko pieknie przygotowali sale lecz takze zadbali o strone muzyczna uroczystosci.

Listopad 2017 Wybory do Samorządu Szkolnego

 

SU z roku szkolnego 2016/2017 wraz z opiekunem przygotował wybory do Samorzadu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018. Z dniem 23.11.2017r. powołany został Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2017/2018 w składzie:
1. Przewodniczący– Natalie Lindner
2. Z– ca przewodniczącego– Noah Trampert
3. Skarbnik– Nel Chojnacka
4. Członek- Karmen Borkowska

08-09 XI 2017 Narodowe Święto Niepodległości

 

Z okazji  99. Rocznicy Odzyskania przez Polske Niepodleglosci uczniowie SU wzieli udział w przygotowaniu lekcji patriotycznych w klasach I-III. Uczniowie najmłodszych klas mieli za zadanie ulozyc Orła Białego z puzzli, poprawnie ulozyc  hymn   z  rozsypanki  oraz pokolorowac  plansze  z wojewodztwami, z ktorych ukladali Polske. Starsi uczniowie mieli swietna okazje przyblizyc swoim młodszym kolegom piekno Polski oraz jej historie.

29-30XI 2017 Andrzejki- wierzenia i  tradycje

 

Noc swietego Andrzeja – noc czasow i mocy nadprzyrodzonych.  Kazdy z uczniow mogł sobie w ten dzien przepowiedziec swoja przyszłosc i powrozyc z wosku. O magie dnia fantastycznie zadbal SU, ktory zorganizował uczniom klas I – III ciekawe i zarazem zabawne wrozby andrzejkowe.

31 I – 1 II 2018  Bal karnawałowy- klasy I-III

SU wraz z wychowawczyniami klas I-III zorganizowali przepiekny bal karnawałowy. Starsi koledzy zorganizowali dzieciom atrakcyjną rozrywkę, a nasi mlodsi czniowie chętnie uczestniczyli w licznych konkursach i zabawach prowadzonych przez animatorow, ktorzy zadbali rowniez o swietna oprawe muzyczna.

22 IV 2018 73.rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen

 

W kwietniu  uczniowie Samorzadu Uczniowskiego wraz z kolegami ze szkoly wzięli udział w uroczystościach 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Uczniowie wchodzacy wsklad SU skladali wience pod pomnikami ofiar. 

23 V 2018

I festiwal pieśni i piosenki patriotycznej

 

W ramach Swieta 3-ego Maja SU przy wspolpracy nauczycieli  zorganizowal przepiekny  festiwal pieśni i piosenki patriotycznej.  Chetnych do udzialu w konkursie nie zabrakło. SU zadbal nie tylko o przepiekna dekoracje sceny, na ktorej podziwiano wystep uczniow, lecz rowniez o podkłady muzyczne.

 

28VI 2018

Zakończenie roku szkolnego

SU wraz z nauczycielem prowadzacym przygotowal sale do uroczystosci zakonczenia roku szkolnego 2017/2018. Na scenie wystapili najmlodsi uczniowie spiewajac piosenki wakacyjne przygotowane przy wspolpracy wychowawcow oraz SU.

 

  1. Wnioski:

 

Samorząd Uczniowski współdziałał z kierownikiem i nauczycielami Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Berlinie.  Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018 podjął wszelkie starania, by zmobilizować uczniow do aktywnego włączenia się w życie szkoły. SU pracował zgodnie z rozkładem uroczystości szkolnych przyjętych na rok 2017/2018, w związku z czym udało się zrealizowac przyjęte załozenia. Efekty pracy SU podziwiali nie tylko uczniowie i nauczyciele, lecz takze rodzice uczniów, którzy niejednokrotnie sami włączali się do prac organizacyjnych wielu uroczyśtosci szkolnych. Podsumowując prace SU, podkreślic należy harmonijną współpracę nie tylko z nauczycielami SPK, lecz również z rodzicami uczniów.

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018 składa się z następujących osób:

 1. Przewodniczący– Natalie Lindner 

2. Z– ca przewodniczącego– Noah Trampert

3. Skarbnik– Nel Chojnacka

4. Członek- Karmen Borkowska

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została

 Pani mgr Dorota Kühn

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Berlinie

w roku szkolnym

2016/2017

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017 składał

 się z następujących osób:

 1. Przewodniczący– Albert Legutko  2. Z– ca przewodniczącego– Natalia Lindner 3. sekretarz– Pola Juniewicz

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego była

 Pani mgr Dorota Kühn

Samorząd Uczniowski współdziałał z kierownikiem i nauczycielami. Działalność Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 charakteryzowała się podejmowaniem rozmaitych działań mobilizujących uczniów do aktywnego włączenia się w życie szkoły. Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań udało się zrealizować znaczną większość przyjętych założeń, czego wymierne  efekty mogli zauważyć nie tylko uczniowie czy nauczyciele, ale także rodzice uczniów odwiedzający naszą szkołę. Samorząd Uczniowski w naszej placówce kieruje społecznością uczniowską reprezentuje i działa w jej interesie. Ma prawo do przedstawiania radzie rodziców, radzie pedagogicznej i kierownikowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły. Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczyła kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku.

Były to następujące zagadnienia

1. Rozwijanie samorządności i aktywności uczniów:

a) opracowywanie planu pracy SU,

b) spotkania z samorządami klasowymi,

-informacje o podejmowanych akcjach,

c) udział w uroczystościach szkolnych

–pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu,

d) pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli  kończących rok szkolny i okolicznościowych,

e) systematyczne spotkania SU

–planowanie i organizowanie pracy,

2. Kultura spędzania wolnego czasu

–imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:

a) Andrzejki szkolne

b) Mikołajki,

c) Bal Karnawałowy dla uczniów klas I-III SP,

3. Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych:

b) Święto Niepodległości,

d) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, udział w projekcie szkolnym „Malujemy Polskę”

e) Dzień Flagi

f) Polskie Jasełka