Rada Rodziców

Szanowni Państwo,

Zgodnie z przedstawioną wcześniej informacją, Rada Rodziców prosi u pilne uiszczenie opłat składkowych za rok szkolny 2018/2019. Poniżej znajdą Państwo numer konta oraz szczegółowe informacje:

Deutsche Bank

DE90100700240652871560

W tytule przelewu proszę umieścić: Imię i nazwisko dziecka składka na RR SPK Berlin

Termin dokonania przelewu: 21/11/2018

Informacje dotyczące podstawowych danych dzieci są niezbędne do ubezpieczenia szkolnego które jest obowiązkowe. Przypominamy iż poziom składki na rok 2018/2019 został ustalony na jednolitą kwotę 20 euro od każdego uczęszczającego ucznia.

Formularz do przekazania pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych prze RR pobrać mogą Państwo w załączniku.

 

Pozdrawiam serdecznie w imieniu Zarząd Rady  Rodziców

 

Olena Dolińska

Przewodnicząca RR

 Szanowni Państwo,

W dniu 26 września 2018 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Berlinie (SPK). Na spotkaniu tym zostały wybrane nowe władze RR, stanowiące Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 (ZRR).

Pierwszym temat, który został poruszony w ramach prac w nowym roku szkolnym, było przywrócenie składek na RR, a w ramach niej niezbędnego grupowego ubezpieczenia dzieci od NW. W przeszłości nasza szkoła miała takową, jednak zbieranie składek zostało zawieszone kilka lat temu. W międzyczasie ilość dzieci w SPK wzrosła diametralnie, a pozostałe fundusze pozostałe z lat ubiegłych nie pozwalają na dofinansowanie celów które RR obrała sobie. Poza zapewnieniem grupowego ubezpieczenia uczniów, celem zebrania funduszy na RR będzie zapewnienie dzieciom dofinansowania nagród w konkursach, imprez okolicznościowych, jak również uzupełnianie materiałów dydaktycznych w ramach potrzeb. Proponowana składka na RR będzie niezależna od kwot zbieranych w ramach każdej klasy. Poziom składni na rok 2018/2019 został ustalony na jednolitą kwotę 20 euro od każdego uczęszczającego ucznia. Chciałabym nadmienić, iż w porównaniu z innymi SPK na terenie Europy, kwota jest bardzo niska (np. SPK Bruksela 40euro). Pozwoli nam to na wyjście naprzeciw potrzebom jak i oczekiwaniom nauczycieli i uczniów.

W ramach spotkania, kierownik SPK, przypomniała iż uchwalony statut szkoły bezwzględnie nakazuje aby uczniowie uczęszczający do SPK byli objęci ubezpieczeniem. RR wyszła naprzeciw tym wymogom, i ustaliła iż imienne grupowe ubezpieczenie od NW będzie zakupione w ramach corocznej składki na RR. Jednocześnie zawiadamiamy iż uczniowie nie mający ubezpieczenia nie będą mogli uczęszczać na zajęcia.

Informacje dotyczące wpłat na RR oraz formularz do przekazania pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych prze RR otrzymają Państwo w kolejnej korespondencji.

 

Pozdrawiam serdecznie w imieniu Zarząd Rady Rodziców

 

Olena Dolińska

Przewodnicząca RR

 

 

ZałącznikWielkość
Plik Oświadczenie rodziców.docx12.82 KB