Zapisy na rok 2018/2019

Szkolny Punkt Konsultacyjny

przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

rozpoczyna od dnia 01.05.2018r. zapisy na rok szkolny 2018/2019

Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość bezpłatnej nauki w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych i planami nauczania.

Szkoła jest szkołą publiczną, działającą w ramach polskiego systemu oświaty. Nauka w SPK jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury.

 Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, które prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym, dla każdej klasy raz w tygodniu przez wykwalifikowanych nauczycieli. Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach, projektach i olimpiadach przedmiotowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wystawiamy świadectwa szkolne zgodnie z polskim prawem oświatowym dla uzupełniającego systemu nauczania. 

Nasza biblioteka zapewnia wszystkim uczniom i ich rodzicom szeroką gamę podręczników, lektur i wydawnictw encyklopedycznych. Uczniowie w naszej szkole korzystają z bezpłatnych podręczników, m.in. „My i nasz elementarz”, "Nasza szkoła". Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna posiadająca ważność na terenie Polski.

Istnieje także możliwość przygotowania do egzaminu maturalnego w ramach kształcenia na odległość w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.                    

 

Dodatkowe informacje:

     e-mail: berlin@orpeg.pl

  siedziba szkoły:

 

Sächsische Str. 58

10707 Berlin

budynek Robert-Jungk-Oberschule

parter, pok. 007.

 

Składanie wniosku o przyjęcie do SPK Berlin oraz wymaganej dokumentacji:

środa -od godz. 15.00

czwartek  -od godz. 15.00

pokój 007

 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI  UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

- ZOBACZ  DOŁĄCZONE ZAŁĄCZNIKI -