Konkurs czytelniczy ”Moja najciekawsza książka”

W dniu 25 kwietnia 2018r. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie odbył się konkurs czytelniczy. Uczestnicy prezentując swoją najciekawszą książkę, zachęcali uczniów do większej aktywności czytelniczej.
Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Pelikan – bibliotekarz, nauczyciel klas I-III

Członkowie:
Małgorzata Lindner – nauczyciel języka polskiego
Dorota Kühn – nauczyciel języka polskiego ,
oceniając uczestników w trzech kategoriach, biorąc pod uwagę w szczególności: oryginalność i pomysł oraz estetykę prezentacji, przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach określonych w regulaminie Konkursu, następującym osobom:
I grupa - uczniowie klas 1-3 szkoła podstawowa

(dwa pierwsze miejsca w klasach młodszych)
I miejsce – Zuzanna Siena Marciniak kl Ia
I miejsce – Piotr Doliński kl III

II grupa - uczniowie klas 4-6 szkoła podstawowa –
(trzy pierwsze miejsca )
I miejsce – Alicja Marciniak klasa IV
I miejsce – Natalia Lindner klasa VI
I miejsce – Melania Marciniak klasa IV

(dwa drugie miejsca)
II miejsce – Viktoria Roggenbuck klasa IV
II miejsce- Julia Sprysak klasa V

III miejsce- Kurt Stiller klasa IV

III grupa – uczniowie klas VII, VIII szkoła podstawowa

I miejsce – Zofia Dolińska
Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie dziękujemy i gratulujemy!