73.rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen

W niedzielę 22 kwietnia 2018r. uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie wzięli udział w uroczystościach 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Wraz z polskimi przedstawicielami rządowymi, wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego Panem Jarosławem Sellinem, Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Panem Janem Józefem Kasprzykiem jak i przedstawicielami Konsulatu RP w Berlinie na czele z Konsulem do spraw Polonii Panem Markiem Sorgowickim, młodzież naszej szkoły złożyła wieńce i kwiaty przy polskich miejscach pamięci na terenie obozu: tablicy profesorów krakowskich i ogólnej tablicy poświęconej polskim więźniom, budynku dawnego więzienia (tablica Gen. Grota-Roweckiego), miejscu uwięzienia bpa Gorala, miejscu rozstrzeliwań, pomniku Gen. Grota-Roweckiego i księży katolickich. O godz.15:30 w „Station Z” odbyły się centralne uroczystości. Do wzruszających momentów zapamiętanych przez naszych uczniów należał referat wygłoszony przez Pana Leona Schwarzbauma, któremu szczęśliwie udało się przeżyć gehennę obozu Auschwitz i Sachsenhausen. Złożeniem wieńców pod pomnikiem przez poszczególne delegacje zakończyły się uroczystości obchodów wyzwolenia niemieckiego- nazistowskiego obozu w Sachsenhausen.