Moje najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia- konkurs

Na przełomie listopada i grudnia 2017r. odbył się w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Berlinie konkurs bożonarodzeniowy" Moje najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia". Celem konkursu było kultywowanie tradycji ,wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze świętami Bożego Narodzenia w formie literackiej oraz promowanie młodych talentów plastycznych i literackich wśród uczniów. Uczestnikami konkursu byli uczniowie SPK. Prace ocenione były przez Komisję w trzech kategoriach:
1. Klasy I-III-Szkoły Podstawowej
2. Klasy IV- VII- Szkoły Podstawowej
3. Klasy II-III- Gimnazjum
Prace plastyczne mogły być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek,grafika, techniki mieszane,prace literackie- pisane wierszem lub prozą.
Konkurs przygotowała i przeprowadziła Pani mgr Małgorzata Lindner.