13-14.XII 2017 Mikołajki -klasy I-III i Klasowe Spotkania Wigilijne

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
WYCHOWAWCOM ZA WIELKI TRUD WŁOŻONY W PRZYGOTOWANIE MIKOŁAJEK ORAZ KLASOWYCH SPOTKAŃ WIGILIJNYCH
WSZYSTKIM NASZYM UTALENTOWANYM UCZNIOM ZA ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ, PIĘKNE WYKONANIE POLSKICH KOLĘD ORAZ ŚLICZNE DEKORACJE ŚWIĄTECZNE.
NASZYM DROGIM RODZICOM ZA PYSZNE WYPIEKI, TRADYCYJNE POLSKIE POTRAWY ,OGROMNE ZAANGAŻOWANIE, WSZELKĄ POMOC I ŻYCZLIWOŚĆ
Składa
Izabella Kamińska- Baryła
Kierownik
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
przy Ambasadzie RP w Berlinie