Listopad 2017 Wybory do Samorządu Szkolnego

Wybory Samorządu Szkolnego w SPK w Berlinie odbyły się w dniach 22-23.11.2017r. W wyborach udział wzięło 21 kandydatów wchodzących w skład poszczególnych samorządów klasowych.
W wyborach oddano 76 głosów. Komisja w składzie:
1. Kornel Łuczak
2. Patrycja Owczarek
przeliczyła wszystkie oddane głosy i stwierdziła,iż z dniem 23.11.2017r. powołany został Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2017/2018 w składzie:
1. Przewodniczący– Natalie Lindner
2. Z– ca przewodniczącego– Noah Trampert
3. Skarbnik– Nel Chojnacka
4. Członek- Karmen Borkowska

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została Pani mgr Dorota Kühn