22 XI 2017 Pasowanie uczniów klas pierwszych

22.11.2017 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie uczniów klas I.
„Uczniem być - to ważna sprawa i otwierać wiedzy drzwi. Uczyć się, by świat poznawać, ślubujemy dziś!” - takie przyrzeczenie składali nasi pierwszoklasiści.
Ślubowanie uczniów to nasza wieloletnia tradycja. Ceremoniał uwzględnia strój galowy, złożenie uroczystej przysięgi, oraz pasowanie przez panią Kierownik Izabellę Kamińską- Baryła, na ucznia. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, odegranie krótkich scenek, oraz umiejętność odpowiedzi na szereg ważnych pytań. Po zakończonej uroczystości wszyscy zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały "egzamin pierwszoklasisty".
Doniosłym momentem uroczystości było uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło najwięcej emocji. Ogromnym ołówkiem aktu pasowania dokonała Kierownik szkoły – Ewa Kamińska Baryła. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie.
Ślubowanie klas pierwszych to ważne wydarzenie w życiu naszej szkoły. Na pamiątkę tego dnia uczniowie klas pierwszych otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz kotyliony z symbolem Polski. Na koniec uroczystości Pani Izabella Kamińska Baryła - Kierownik Szkolnego Punktu przy Ambasadzie RP w Berlinie złożyła, pełnoprawnym już uczniom, życzenia najlepszych ocen, wspaniałego samopoczucia w szkole, by każdy dzień przynosił radość i chęć do pracy.

Uroczystość zakończyło wręczenie kwiatów nauczycielom naszej szkoły- pani Małgorzacie Lindner i Magdalenie Sędkiewicz- Kowalczyk, które zostały nagrodzone Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wyróżniającą się działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
Uroczystość przygotowała i przeprowadziła Pani mgr Katarzyna Pelikan