DNIA 15 i 16 LISTOPADA 2017 ROKU W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM ODBYŁ SIĘ UROCZYSTY APEL Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.”

W dniu 15 i 16.11.2017r. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie odbyły się uroczyste akademie
z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Część artystyczną przygotowaną przez uczniów klas: 1a, 1b, uczniów z klasy 7 oraz 2 Gimnazjum poprzedziło uroczyste, wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego. Uczniowie klas starszych w formie lekcji patriotyzmu i historii przygotowanej z myślą o najmłodszych klasach, przybliżyli zgromadzonym uczniom historię naszego kraju-czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z map Europy. Największy nacisk położono na ukazanie najmłodszym uczestnikom uroczystości historii narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Akademia przede wszystkim miała przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Najmłodsi uczniowie zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielali prowadzący. Uczniowie klasy I a i I b odśpiewali żołnierską pieśń „Białe róże” i recytowali wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Całość okraszona była prezentacją multimedialną, która ilustrowała całość przedstawianej historii. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.
Uroczystości jak i uczniów przygotowała Pani mgr Katarzyna Pelikan