Finał Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech -Berlin 2017

W dniu 18 lipca 2017 roku w placówce Ambasady RP w Berlinie odbyło się uroczyste spotkanie wszystkich uczestników Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech (okręg berliński). W Olimpiadzie tej Szkolny Punkt Konsultacyjny reprezentowało 26 uczniów w różnych kategoriach wiekowych Uroczystość odbyła się w obecności Pana Ambasadora RP w Berlinie Andrzeja Przyłębskiego oraz Pana Konsula Generalnego Marcina Jakubowskiego.