Dni Polonii w Berlinie

21 maja 2017 roku przed ratuszem dzielnicy Berlin-Reinickendorf odbył się festyn polonijny „Dzień Polonii”. Zorganizowany został wspólnie przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie i Polską Radę Związek Krajowy w Berlinie.Patronat nad świętem Polonii objął po raz kolejny burmistrz dzielnicy Reinickendorf Frank Balzer, który udostępnił na festyn polonijny plac przed ratuszem wraz z zapleczem. Na placu przed budynkiem rozstawiono namioty z kilkudziesięcioma stanowiskami promocyjnymi. Promowały się na nich instytucje i organizacje polonijne, które prezentowały swój dorobek i zachęcały odwiedzających do zaangażowania się w działalność polonijną. Nie zabrakło nas. Udział Szkolnego Punku Konsultacyjnego w takim projekcie to okazja promocji naszej placówki w środowisku lokalnym.