Wycieczka do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Udział uczniów w Projekcie IPN "Tego zapomnieć nie można"

W dniu 20 kwietnia 2017 r. uczniowie klas starszych naszej szkoły wzięli w wycieczce do obozu koncentracyjnego Ravensbrück zorganizowanej przez Ambasadę RP w Berlinie. Na miejscu uczestniczyli w projekcie przygotowanym przez IPN „Tego zapomnieć nie można”. Obóz w Ravensbrück założono w marcu 1939 r. Liczba Polek w obozie sięgała 40 tys. Trafiały tu kobiety i młode dziewczyny . W latach 1942 - 1944 przeprowadzono tu pod przymusem zbrodnicze operacje doświadczalne prawie wyłącznie na młodych Polkach,po których wiele z nich umarło lub zostało kalekami. Ale nie tylko. Kobiety w obozie zmuszane były do fizycznej pracy ponad siły, torturowane. Jednym słowem przeżyły tutaj prawdziwe piekło. Spośród nielicznych świadectw tych okrutnych lat mogliśmy zobaczyć pozostały jeszcze budynek więzienny, krematorium oraz budynki mieszkalne byłych SS-manów, które obecnie przekształcone są w bazę noclegową. W budynku dawnego więzienia owego stworzono muzeum. Zgromadzone są w nim pamiątki, rysunki, dokumenty z okresu pobytu w obozie. Tuż nad jego brzegiem znajduje się pomnik - rzeźba z brązu "Niosąca". Pomnik ten stanowi centrum miejsca pamięci. jezioro sprawia wrażenie bardzo spokojnego, milczącego, skrywającego wielkie i okrutne tajemnice czasów wojny. Na fragmencie muru pozostałego po jednym z budynków obozowych widnieje tablica pamiątkowa ufundowana przez ocalałe więźniarki. Uczniowie nasi uczestniczyli w spotkaniu z więźniarkami obozu a tym samym naocznymi świadkami tych okrutnych wydarzeń historycznych. Niesamowite przeżycia, zarówno w obozie w Ravensbrück na pewno zapadną wszystkim uczestnikom na długo w pamięci.