Zebranie rodziców

Ostatnie zebranie Rady Rodziców odbyło się w środę, 30.11.2016, w godz.18:00 - 20:00 w sali 001.

zostało omówionych kilka ważnych spraw bieżących, organizacyjnych, dotyczących przyszłości szkoły oraz przeprowadzone wybory do Prezydium Rady Rodziców.
Kierownik SPK, pani Iza Kamińska, była obecna na spotkaniu. Protokół z zebrania jest - jak i poprzednie protokoły - do wglądu u Sekretarza Prezydium Rady Rodziców.

Dziękujemy za obecność wszystkim rodzicom, którym leży na sercu edukacja własnych dzieci i w związku z tym chcącym mieć aktywny wpływ na jej kształtowanie.